Lovpligtig test af trykluftforsynet åndedrætsværn

Krav!

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning D.5.1 december 2005 skal der for at sikre brugeren af et trykluftforsynet åndedrætsværn foretages test af trykluften. Denne test skal foretages af kvalitficeret personale med kvalificeret udstyr, derudover skal der udfærdiges en driftsprotokol som klart og tydeligt angiver trykluftanlæggets opbygning samt vedligeholdelsen af dette.

Hvem kan udfører dette?

BHP (Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik) har i samarbejde med en uvildig konsulent lavet en specifik uddannelse, lavet en driftsprotokol samt fået specialfremstillet testudstyr. Med disse tiltag er det lykkedes at udfærdige et koncept som lever fuldt ud op til de meget høje krav som er nævnt i AT-vejledningen.En del af Topp Trykluft A/S personale er uddannet specielt indenfor dette felt og vi råder ligeledes over specialfremstillet testudstyr til foretagelse af denne type test.

Testen måler følgende:

  • CO – kulilte
  • CO2 (kuldioxid)
  • H2O (vand)
  • Olie
  • NOx (Nitrøse gasser)
  • Svovlbrinte
  • Svovldioxid
  • Opløsningsmidler
  • Partikler
  • Bakterier og svampe
Hjem » lovpligtig-test-af-trykluftforsynet-aandedraetsvaern