Lovpligtig test af trykluftforsynet åndedrætsværn

Hvilke krav er der?

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning D.5.1 december 2005 skal der, for at sikre brugeren af et trykluftforsynet åndedrætsværn, foretages test af trykluften.

Denne test skal foretages af kvalificeret personale med kvalificeret udstyr. Derudover skal der udfærdiges en driftsprotokol, som klart og tydeligt angiver trykluftanlæggets opbygning samt vedligeholdelsen af dette.

Hvem kan udfører dette?

BHP (Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik) har i samarbejde med en uvildig konsulent lavet en specifik uddannelse, lavet en driftsprotokol samt fået specialfremstillet testudstyr.

Med disse tiltag er det lykkedes at udfærdige et koncept, som lever fuldt ud op til de meget høje krav, som er nævnt i AT-vejledningen.

En del af Topp Trykluft A/S personale er uddannet specielt inden for dette felt, og vi råder ligeledes over specialfremstillet testudstyr til foretagelse af denne type test.

Hvad måler testen?

Testen måler følgende:

  • CO – kulilte
  • CO2 (kuldioxid)
  • H2O (vand)
  • Olie
  • NOx (Nitrøse gasser)
  • Svovlbrinte
  • Svovldioxid
  • Opløsningsmidler
  • Partikler
  • Bakterier og svampe
Vil du vide mere om testen?
Ring til os

Hjem » Lovpligtig test af trykluftforsynet åndedrætsværn