Trykluftfiltrering

Fra forskellige producenter har vi noget af det bedste filtrering der kan fås på markedet.

Trykluftefterbehandling er en meget væsentlig faktor når man skal bruge trykluft, da urenheder af forskellige slags kan ødelægge både det trykluftforbrugende udstyr samt slutproduktet.

Trykluftefterbehandlingen består af forskellige typer udstyr som på den ene eller anden måde kan eksempelvis fjerne kondensvand, partikler/støv, olie, nitrøse gasser, bakterier og meget andet. Men derudover bruges efterbehandlingsudstyr også til at sænke/øge trykket på trykluften eller opbevare trykluften.

Trykluftfiltrering kan som hovedregel defineres som følgende udstyr:

  • Cyklonfilter
  • Støvfilter
  • Forfilter
  • Mikrofilter
  • Submikrofilter
  • Akitv kulfilter
  • Sterilfilter
  • Dampfilter
  • Procesfilter
  • Vakumfilter​

For næsten al filtering gælder at det, at det er forudsat at vandet i trykluften er fjernet ned til en vis grad. Såfremt vandet ikke er fjernet, så kan filteret ikke løse sin opgave korrekt.

Idag kræver næsten alt trykluftforbrugende udstyr at trykluften er forholdsvis ren. Dette sikrer lavere energiforbrug, højere driftssikkerhed og længere levetid på det trykluftforbrugende udstyr.

Det trykluftforbrugende udstyr er alt fra:

Cylindre, ventiler og andet pneumatisk udstyr Luftværktøj Dysser til overfladebehandling Trykluftforsynet åndedrætsværn og meget andet …

Hjem » trykluftfiltrering