Lovpligtig eftersyn af trykbeholdere og rørsystemer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 og 100 pålægger ejerne af trykbeholdere og rørsystemer under tryk at disse skal opstillingskontrolleres og efterfølgende efterses.

Reglerne er en del af PED (Pressure Equipment Directive) som omfatter alt udstyr som anvendes under tryk. Alt udstyr under tryk skal være produceret i henhold til reglerne under PED, men der er dog grænser for hvornår der ligeledes skal foretages yderligere inspektion af udstyret.​

​ Beholdere med et produkttal over 1.000 skal opstillingkontrolleres af uafhængigt akkrediteret virksomhed. ​ Beholdere med et produkttal over 1.000 må kun efterses af uafhængigt akkrediteret virksomhed. ​ Beholdere med et produkttal over 10.000 må kun opstillingkontrolleres og efterses af uafhængigt akkrediteret virksomhed. ​ Produktal = volumen x tryk​​

Ansvaret for at anlægget besigtiges rettidig, påhviler ejeren af det trykbærende anlæg, men i vort servicesystem er Deres trykluftbeholder kodet ind hvilket gør at der automatisk udskrives rapport med ovenstående lovpligtige intervaller.

Kan Topp Trykluft udfører de lovpligtige opgaver ? Pr. 1. januar 2012 er dispensationsordningen udløbet, og derved må ingen virksomheder eller personer som sælger trykbeholdere længere foretage den lovpligtige certificering af trykbeholdere. Vi har dog en lovlig samarbejdsaftale med en DANAK akkrediteret virksomhed, som nu må foretage det lovpligtige arbejde for os og dig som kunde.

For at den akkredirerede virksomhed kan foretage eftersynene er det påkrævet at beholderen er klargjort af brugeren selv eller anden leverandør. Klargøring omfatter eksempelvis at beholderens papirer er i orden, at sikkerhedsventil og manometer fungerer samt at beholderen er renset indvendigt før besigt.

Ved aftale med Topp Trykluft, påtager vi os ansvaret for at beholderen er klar til besigt, og at det akkrediterede selskab udfører arbejdet let og bekvemt for dig som kunde.

Bekendtgørelse 99

Bekendtgørelse 100

Hjem » lovpligtig-eftersyn-af-beholdere