Trykluftefterbehandling​

HVILKET UDSTYR FINDES DER?

Trykluftefterbehandling er en meget væsentlig faktor, når man skal bruge trykluft. Da urenheder af forskellige slags kan ødelægge både det trykluftforbrugende udstyr samt slutproduktet.

Trykluftefterbehandlingen består af forskellige typer udstyr, som på den ene eller anden måde kan fjerneeksempelvis kondensvand, partikler/støv, olie, nitrøse gasser, bakterier og meget andet.

Men derudover bruges efterbehandlingsudstyr også til at sænke/øge trykket på trykluften eller opbevare trykluften.

​Herunder får du en en liste over noget af udstyret.

FOR FJERNELSE AF VAND

 • Køletørrerer
 • Adsorptionstørrer
 • Absorptionstørrer
 • Membrantørrer
 • Pre-, for-, mikrofilter
 • Cyklonfilter
 • Vandudskiller

FOR FJERNELSE AF OLIE

 • For-, mikro-, submikro og aktiv kulfilter
 • Oliedampadsorber​

FOR FJERNELSE AF PARTIKLER/STØV

 • Pre-, støv-, for-, mikro-, submikrofilter

FOR FJERNELSE AF BAKTERIER

 • Sterilfilter
 • Dampfilter​

VAND I TRYKLUFTEN

Når trykluft dannes (ved at komprimere den omgivende luft), bliver den mængde fugt, partikler m.m. der er i den omgivende også komprimeret.

Når luften komprimeres, stiger luftens temperatur.

Og ved højere temperaturer kan luften (trykluften) indeholde større mængder fugt end ved lave temperaturer. Men da vand ikke kan komprimeres, vil en del af vandet ikke blive ophobet i luften, men vil derimod blive udskilt (kondensere) fra trykluften.

Når trykluften herefter køles ned, sker der en kondensering af den fugt/vand, der er i den komprimerede luft (trykluften).

Trykluften bliver nedkølet, når den løber over selv kortere strækninger (den omgivende temperaturs ydre påvirkning af trykluftrøret eller trykluftslangen). Trykluften bliver endvidere nedkølet, når trykket falder (trykfald sker over filtre, tryklufttørrer, rørbøjninger, lange rørstrækninger, snævre slanger m.m. samt ikke mindst når trykluften bliver forbrugt til ventiler, cylindre, dysser m.m.).

​For at fjerne fugten fra trykluften er det derfor vigtigt at tage hensyn til, hvordan rør-/slangeføringen er foretaget (korrekt diameter, omgivelser m.m.), samt hvilke krav af trykluftkvalitet der er til det trykluftforbrugende materiel og/eller slutproduktet.​Vand i trykluften benævnes hovedsagligt som mg/m3 eller trykdugpunkt (TDP) i grader.

Oftest bruges betegnelsen ‘trykdugpunkt’, som er en faktor, der betegner, hvor langt ned fugten i trykluften er fjernet, og i sammenhæng med den relative luftfugtighed viser, hvor meget vand der er tilbage i trykluften.​

APPLIKATIONER

Til forskellige applikationer er der forskellige krav til mængden af vand i trykluften.

Alt efter kravene anvendes så den korrekte tørringsmodel for optimal trykluftkvalitet og energiforbrug.

At fjerne vand fra trykluften er ikke gratis, og jo renere trykluften skal være, jo dyrere er tørringsudstyret i indkøb, drift og energiforbrug.

Men det skal altid sættes i relation til kvalitetskravet, da en “billig” tørringsløsning kan være dyr på lang sigt ved nedbrud på driftsmateriel eller et ødelagt slutprodukt.

INDENDØRS BRUG

Til indendørs installationer er det næsten altid tilstrækkeligt at installere en køletørrer, som sikrer et trykdugpunkt på + 3-5 °C.

Så længe trykluftføringen herefter ikke kommer i kontakt med omgivende temperaturer under +3-5 °C, vil der ikke ske en yderligere kondensering og trykluften vil opleves som værende tør.

UDENDØRS BRUG

Hvis trykluftrørføringen føres udendørs og herved i vinterperioder kan komme i kontakt med temperaturer under trykdugpunktet, så vil der ske en yderligere afkøling og herved også kondensering.

Denne kondensering vil hovedsagligt blive oplevet ude ved forbrugsstedet, hvor fugten bliver til vand, som herefter vil fryse. Hvis der er bøjninger på føringen, kan der også opstå lunker, hvor vandet vil ophobes og danne frostpropper.

Løsningen til udendørs brug er adsorptionstørrerer, som “køler” trykluften ned til et dugpunkt på -20 C, -40 C eller -70 C (alt efter dimensionering). Ved at sænke dugpunktet til eks. -40 C fjernes risikoen for at vand, og derved at frostpropper opstår.

Vi er landsdækkende

Med afdelinger i Slangerup og Herning, er vi stolte af at være landsdækkende, og dækker hele Danmark.

Service 24/7

Vi har et professionelt servicekoncept, som altid tager udgangspunkt i kundens behov.

Salg og optimering

Vores service og rådgivning er både forbyggende, men også hurtig og effektiv hvis uheldet er ude.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ring til os

Send en e-mail​

Topp Trykluft øst

Topp Trykluft vest

TOPP TRYKLUFT A/S – CVR: 76818312