Olievandseparatorer

Lovlig behandling og udledning af trykluftkondensat

Det er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt at udlede kondensat forurenet med olie og/eller kulbrinter direkte i offentlig kloak.​

Dette skyldes at olie er en alvorlig forurening, og selv en lille mængde olie kan dække et stort areal i vandoverfladen.​

For at beskytte miljøet mest muligt, tilbyder vi en række forskellige modeller kan klare alle opgaver uanset olietype og anlæggets størrelse.

Olien separeres fra kondensatvandet gennem flere separationsprocesser, derefter ledes den fraseparerede olie ned i speciel dunk og det rensede vand kan derefter ledes direkte ud i den offentlige kloak.​

Puro Mini​

Kompressorkapacitet op til 2,5 m3/min. Mark FOD 21-1440

Kompressorkapacitet

op til 116 m3/min. Miljøren 5-240

Kompressorkapacitet op 120 m3/min.

Hjem » olievandseparatorer